Op de agenda:

Op zoek naar het nieuwe cement

Vivare organiseert maatschappelijke gesprekken over veerkrachtige wijken.

Contact in Stenfert

Onder de vlag van het nieuwe cement, organiseert Vivare sinds 2016 maatschappelijke gesprekken. Jaarlijks trekken we hiervoor de wijk in met een grote tent en stellen een programma samen. De deelnemers aan het maatschappelijke gesprek dragen allen een belangrijke steen bij aan het prettig wonen in de dorpen en wijken. Samen gaan we op zoek naar ‘nieuw cement’, het cement dat bijdraagt aan de leefbaarheid en veerkracht van onze wijken.

In 2018 stond de tent in de wijk Stenfert in Dieren. Met name bewoners van de wijk waren de deelnemers aan het gesprek. Contact maken en verstevigen, zowel met elkaar als met buurtgenoten stond deze zonnige middag centraal. Wilt u een impressie van de contacten in de wijk Stenfert? Bekijk dan onderstaand filmpje:

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie. De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

Wilt u meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail een blogpost die wij hier kunnen plaatsen. Mail ons uw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken.